Mentaltalk Logo

Brug FN’s Verdensmål til at styrke den sociale bæredygtighed

Mange virksomheder arbejder strategisk med FN’s Verdensmål, men nogle bliver fanget i den fælde, at bæredygtighed udelukkende kommer til at handle om de grønne områder. Faktum er, at blot tre af de sytten verdensmål handler energi, klima og miljø. Dansk Industri (DI) har i en undersøgelse* spurgt næsten 10.000 danske virksomheder om bæredygtighed indgår i virksomhedens forretningsstrategi for de kommende år. Til det svarer omkring 70% at de arbejder strategisk med bæredygtighed. Over 60% at de arbejder strategisk med klima- og miljømæssig bæredygtighed, men blot omkring 35% af de adspurgte arbejder strategisk med social bæredygtighed.

Hvad betyder bæredygtighed?

I 1987 udgav Brundtland Kommissionen rapporten ”Vor fælles fremtid”(også kaldet Brundtland-rapporten, opkaldt efter den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland). Rapporten var den første til at fokusere på global bæredygtighed og gav en bred tilgang til bæredygtighed, som inddrog både de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Brundtland Kommissionens mål var at vise vejen til en fremtidig udvikling “(…) som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Brundtland-rapporten, 1987).

Mental Talk frivillig
Mental Talk Stol

Kort om FN´s Verdensmål

FN´s verdensmål blev vedtaget i New York ved FN´s Generalforsamling i 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016 med henblik på at skabe bæredygtig udvikling. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Hvad er social bæredygtighed?

Når man kigger på de 17 verdensmål fra FN, så kan man forenklet sige, at social bæredygtighed er alt det der omhandler menneskelige faktorer. Menneskers liv, adfærd og velbefindende som en katalysator til at skabe et bæredygtigt samfund. Det handler om at se muligheder, der hvor man kan gøre en forskel.

Fem gange P

Disse verdensmål er meget relevante, når man med hjælp fra FN’s Verdensmål skal finde inspiration til sin sociale bæredyghedsindsats:

Afskaf fattigdom

Mål 1: Afskaf fattigdom – People

Stop sult

Mål 2: Stop Sult – People

Sundhed og trivsel

Mål 3: Sundhed og Trivsel – People

Kvalitets uddannelse

Mål 4: Kvalitetsuddannelse – People

Ligestilling mellem kønnene

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene – People

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst – Prosperity

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund – Planet

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner – Peace

HVORDAN SKABER MAN EN BÆREDYGTIG ARBEJDSPLADS?

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan man operere med de såkaldte seks guldkorn, der kan sikre, at jobbet er varieret, udfordrende i tilstrækkelig grad, meningsfyldt og indebærer en vis grad af indflydelse på egne opgaver. Disse parametre kan bidrage til både høj jobtilfredshed og høj performance.

Indflydelse

Krav

Belønning

Forudsigelighed

Mening

Social støtte

Formuler din virksomheds bæredygtighedsindsats inspireret af FN´s Verdensmål

Disse verdensmål er meget relevante, når man med hjælp fra FN’s Verdensmål skal finde inspiration til sin sociale bæredyghedsindsats:

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med til at bryde tabuer – For NU taler vi om det.