Mentaltalk Logo

Nu taler vi
om det igen!

Mental Talk har som formål at styrke den aktuelle debat og forståelse for den betydning, som arbejdet med mental sundhed har for samfundet og det enkelte menneske – både lokalt, regionalt og nationalt.

Mental Talks ambition er:

  • at bryde tabuer om mental sundhed

  • at være talerør for mennesker, der har psykiske og sociale udfordringer inde på livet

  • at skabe en bevægelse der deler inspiration, viden og skaber nye fællesskaber

Mental sundhed er en grundlæggende rettighed for alle og en afgørende faktor for samfundets velstand.

Vi har en fælles forpligtelse til at skabe et samfund, der fremmer åbenhed, forståelse og støtte for mental sundhed.

Åbenhed og nedbrydning af Stigma

Vi forpligter os til at skabe rum og arbejde konstruktivt og positivt for en kultur, der opmuntrer til åbenhed om mentale sundhedsudfordringer. Vi vil aktivt arbejde for at nedbryde stigmatisering og bidrage til, at alle kan dele deres oplevelser uden fordomme eller frygt for diskrimination.

Uddannelse & Opmærksomhed

Vi forpligter os til at facilitere og italesætte et rum i samfundet, hvor der er plads til at tale om mentale sundhedsproblemer, symptomer og tilgængelige ressourcer. Vi vil skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af forebyggelse og tidlig intervention for at mindske byrden af mentale sundhedsproblemer.

Støtte til Pårørende

Vi anerkender, at pårørende spiller en afgørende rolle i støtten til en person med mentale sundhedsproblemer. Vi vil arbejde for at styrke støtten til og italesættelsen af pårørende og anerkende deres behov for information, rådgivning og støtte.

Børn & Unge

Vi ønsker at prioritere børn & unges mentale sundhed, herunder en sund mental udvikling, der sikrer tidlig opdagelse og intervention.

Gennem vores handlinger og samarbejde, ønsker vi at skabe en fremtid, hvor alle kan trives mentalt og føler sig støttet og hørt for at opnå den bedst mulige mentale sundhed.

Samarbejde & Partnerskaber

Vi vil med Mental Talk samarbejde med alle, der ønsker at fremme en kultur af mental velvære, der inkluderer trivselsfremmende aktiviteter og støtte til et arbejdsliv i harmoni.

Vi mener, at mental sundhed ikke kun handler om behandling af sygdom, men også om at skabe et miljø, et rum og ikke mindst en italesættelse, der fremmer forståelse og hermed trivsel for alle.

MENTAL SUNDHED ER
LIGE SÅ VIGTIGT SOM
FYSISK SUNDHED

Mental Vs Fysik

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med til at bryde tabuer – For NU taler vi om det.