Mentaltalk Logo

Folkemøde om Mental Sundhed vil på Finansloven

14/05/2024

Folkemødet Mental Talk om mental sundhed arbejder på at få national bevågenhed, og dermed opnå blåstempling på nationalt niveau ved at komme på finansloven. For at få opmærksomhed for denne dagsorden afholder Folkemødet onsdag en stor optakt i Altingets Gård få hundrede meter fra Christiansborg.

Forperson og Fhv. MF Per Ørum mener, Mental Talk skal skabe konkret forandring for mennesker med mentale udfordringer, og ikke mindst deres pårørende. Han har en ambition om at skabe en markant bevægelse, der kan være med til at bryde tabuer og give plads til de vanskelige samtaler.

”Mental Talk er en platform for den vanskelige samtale. Vi oplever at mange pårørende til psykisk sårbare er helt naturligt opsøgende på viden om, hvordan de bedst muligt tager sig af deres nærmeste. Der er alt for lidt fokus på de pårørende til psykisk sårbare. Vi gør et ydmygt forsøg på at skabe en bevægelse, hvor vi alle bliver klogere på, hvordan vi kan gøre godt for vores nærmeste, som har udfordringer af den ene eller andet art, siger Per Ørum, der blev Forperson for Mental Talk tidligere på året.”

Det er 3. år Mental Talk afvikles som folkemøde i Herning. Det sker den 12.-14. september med flere konferencer, markedsplads med stande, debatter, talks og koncerter. Folkemødet tager fat på emner som ensomhed, børn og unges trivsel, social bæredygtighed og mental sundhed. 

Optakt i Altingets gård skal skabe opmærksomhed 

Onsdag tyvstarter Mental Talk med en optakt i Altingets Gård, hvor der vil blive afholdt talks, debatter samt et musikalsk indslag fra en af Folkemødets ambassadører Tina Wiberg. Der vil blandt blive afholdt en politisk debat med deltagelse af flere af Folketingets partier med fokus på den nationale sundhedsundersøgelse ”Danskernes Sundhed 23”, der viser, at den mentale sundhed bliver stadig dårligere. Det gælder især de yngre aldersgrupper. 34 procent af unge kvinder mellem 16 og 24 år og 21 procent af mænd i samme alder har dårligt mentalt helbred. 

I forbindelse med Finansloven for 2024 fik to af niche-folkemøderne, Klimafolkemødet og Madens Folkemøde, begge en bevilling på 1. million kroner. Det har givet menneskerne bag Mental Talk blod på tanden i forhold til at komme i betragtning på Finansloven. ”Vi har en dagsorden som rammer tusindvis af danske familier på alvorlig vis, vi har en dagsorden som rammer ind i hverdagen blandt de børn og unge, der har udfordringer med trivslen. Vi rammer ind i en virkelighed, hvor tusindvis af mennesker er udenfor fællesskaberne. Den relevans er af største betydning, og jeg håber vi er dygtige nok til at løfte denne dagsorden, og gøre en konkret forskel i menneskers liv. Det kræver opbakning fra vores politikere nationalt, regionalt og lokalt, siger Per Ørum, der glæder sig over at Herning Kommune bakker fint op om Mental Talk. Borgmester Dorte West (V) udtaler bl.a. i forbindelse med optakten i Altingets Gård, ”Det er jo meget vigtige temaer, der bliver sat på dagsordenen, og det handler om at dele viden med hinanden, dele inspiration og mødes i fællesskaber i forhold til hvordan vi kan nedbryde tabuer, og hvordan vi kan blive bedre til at få børn, unge og voksne ind i fællesskaber og være med til at styrke den sociale bæredygtighed.

Konferencen i Altingets Gård finder sted onsdag fra 13.30 – 15.30 og bliver livestreamet på Altingets kanaler – man kan se med her: https://www.altinget.dk/live-arrangementer/optakt-til-mental-talk-folkemoedet-om-mental-sundhed

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med til at bryde tabuer – For NU taler vi om det.