Mentaltalk Logo

Psykologisk onboarding af unge nyansatte giver bedre trivsel i arbejdslivet

08/09/2023

PP Clinic har i samarbejde med tre virksomheder udviklet øvelser og metoder, der kan forebygge stress blandt unge nyansatte.


De unge, der i disse år strømmer ud på arbejdsmarkedet i deres første job, er en vigtig ressource for arbejdspladserne. Men overgangen fra studie til job kan være svær.

Ifølge en analyse fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet på initiativ fra Velliv Foreningen viser, rapporterer knap hver tredje erhvervsaktive ung, at de føler sig stresset. Hvis man går ned med stress i begyndelsen af arbejdslivet, kan det få alvorlige, langsigtede konsekvenser for både trivsel og livsindkomst. Lykkes man ikke med overgangen fra studieliv og studieidentitet til arbejdsliv og arbejdsidentitet, kan det blive meget svært at komme tilbage.
PP Clinic, der er en privat sundhedsfaglig klinik, som har specialiseret sig i stressforebyggelse i virksomheder, har med støtte fra Velliv Foreningen udviklet konkrete øvelser og metoder, der kan forebygge stress blandt unge nyansatte.

En psykologisk onboarding
En række metoder og værktøjer er udviklet i samarbejde og med afsæt i behov og ønsker hos ledere og medarbejdere hos tre virksomheder; Lån & Spar Bank, Væksthuset og Workz. Som leder er det vigtigt at være opmærksom på de psykologiske processer, der er i spil i den første tid som ny på en arbejdsplads, hvor den nyansatte skal finde sin plads.

Projektet har også haft fokus på psykologisk tryghed i onboardingprocessen. Psykologisk tryghed betyder, at man oplever, at man frit kan tale om sine ideer, spørgsmål, bekymringer og fejltrin. Mange virksomheder har faste procedurer for onboarding med fokus på de praktiske rammer, regler og opgaver, men projektet understreger vigtigheden af også at sørge for en psykologisk onboarding, hvor der er fokus på at finde sin plads i arbejdsfællesskabet, og hvor man sætter tid af til at tale om emner som motivation, ansvarsfølelse og usikkerhed.

Til det har projektet udviklet to værktøjer: »Dialognøglen« som leder og medarbejder kan bruge som afsæt for en samtale om begreber som anerkendelse, indflydelse og tryghed. Og »Faktamodellen« der er et redskab til at strukturere en forventningsafstemning om arbejdstid, opgaver og ansvar. Værktøjerne er testet og færdigudviklet i de tre deltagende virksomheder.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med til at bryde tabuer – For NU taler vi om det.